Sporządzanie projektów dotacji UE
Nasza oferta z zakresu pozyskiwania preferencyjnych źródeł finansowania rozwoju działalności gospodarczej obejmuje:
       Pomoc w doborze odpowiedniego programu wsparcia dopasowanego do indywidualnych potrzeb Firmy. Na podstawie krótkiej ankiety bądź wstępnej rozmowy z klientem przedstawiamy możliwości finansowania przedsięwzięcia z dostępnych funduszy.
->
       Przygotowywanie/Opracowywanie dokumentacji w celu pozyskiwania dotacji:
- Wnioski o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
- Dokumentacja aplikacyjna, wnioski, biznes plany, studium wykonalności inwestycji na rozwój/ poszerzenie działalności operacyjnej