Immunolog

0
306

Kiedy udać się immunologa?

Na niedobór odporności najczęściej wskazują zakażenia, które mają tendencją do nawrotów – szczególnie jeżeli dotyczą przewody pokarmowego oraz układu oddechowego. W przypadku zaobserwowania problemów tego rodzaju, koniecznie trzeba odwiedzić gabinet immunologa.

Należy pamiętać, że niedobór odporności może ujawnić się w postaci nieprawidłowej reakcji organizmu na szczepienie. Ewentualne wykrycie niedoboru pierwotnego będzie wiązało się z koniecznością leczenia lub nawet przeszczepienia komórek macierzystych. Oprócz zaburzeń pierwotnych mogą występować także te nabyte. Mogą się one pojawić w przypadku częstych nawrotów zakażeń bakteryjnych oraz wirusowych. Najpoważniejszą formą niedoboru nabytego jest AIDS będące efektem zarażenia wirusem HIV.

Opieka nad pacjentem cierpiącym na jedną z form zaburzeń odporności wymaga podejścia wielopoziomowego. Oznacza to, że taką osobą musi być pod opieką lekarzy także innych specjalności, a nie jedynie immunologa. Zanim udamy się z wizytą do gabinetu upewnijmy się, że odpowiednio przygotowaliśmy historię przebytych chorób, szczepień i leczenia. Informacje te znacząco pomogą lekarzowi w wykryciu problemu. Po odbyciu wywiadu oraz zdiagnozowaniu choroby specjalista z zakresu immunologii, nierzadko współpracując z innymi lekarzami, rozpocznie nasze leczenie.